PN-EN 13261+A1:2011 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13261:2021-02 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Kolejnictwo -- Zestawy kołowe i wózki -- Osie -- Wymagania dotyczące wyrobu

Zakres

Określono wymagania i procedury zapewnienia jakości, jak również warunki dostawy osi zestawów kołowych napędnych i tocznych, przeznaczonych do taboru kolejowego obsługującego sieci kolejowe w Europie. Wymieniono wszystkie charakterystyki, od których uzależniona jest poprawna eksploatacja osi, takie jak: własności mechaniczne, dotyczące mikrostruktury, powierzchni, zanieczyszczeń wtrąceniami, przenikalności ultradźwięków. Podano charakterystyki dla osi kutych lub walcowanych jednolitych i drążonych wykonanych ze stali odgazowanej próżniowo o gatunku EA1N, a ponadto szczególne charakterystyki dla osi ze stali o gatunku EA1T i EA4T. Zmieniono Załącznik informacyjny ZA dotyczący powiązań niniejszej EN z zasadniczymi wymaganiami Dyrektywy 2008/57/WE z 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie, zastępującej Dyrektywy 96/48/WE w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości i 2001/16/WE w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych. Usunięto Załącznik ZB

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13261+A1:2011 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- Zestawy kołowe i wózki -- Osie -- Wymagania dotyczące wyrobu
Data publikacji 11-02-2011
Data wycofania 15-02-2021
Liczba stron 57
Grupa cenowa U
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 13261:2009+A1:2010 [IDT]
Dyrektywa 2008/57/EC
Zastępuje PN-EN 13261:2009 - wersja niemiecka, PN-EN 13261:2009 - wersja angielska
ICS 45.040
Zastąpiona przez PN-EN 13261:2021-02 - wersja angielska