PN-EN 15313:2016-05 - wersja angielska

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN
Kolejnictwo -- Wymagania eksploatacyjne dotyczące obsługi zestawów kołowych -- Utrzymanie zestawów kołowych pojazdów w eksploatacji i wyłączonych z eksploatacji

Zakres

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i interoperacyjności w niniejszej normie podano:
- wartości graniczne dotyczące eksploatacji i wyłączenia z eksploatacji zestawów kołowych pojazdów;
- działania, jakie należy przeprowadzić, dla których konkretne wartości (i/lub kryteria) pozostają do określenia w planie utrzymania.
Niniejsza Norma Europejska dotyczy zestawów kołowych i maźnic z łożyskami zgodnych z następującymi Normami Europejskimi:
- EN 13103, EN 13104;
- EN 13260, EN 13261, EN 13262;
- EN 13979-1;
- EN 13715,
- EN 13749.
które to zestawy złożone są z:
- osi przetłoczonych zestawu z kołami o średnicach większych niż lub równych 330 mm;
- maźnic z łożyskami i smarem.
Niniejsza Norma Europejska ma również zastosowanie do zestawów kołowych:
- wyposażonych w stosownych przypadkach w tarcze hamulcowe, przekładnię główną, systemy napędów lub systemy tłumienia hałasu;
- niezgodnych z powyższymi Normami Europejskimi, ale zgodnych z międzynarodowymi przepisami obowiązującymi np.: w kartach UIC, przed zatwierdzeniem tych norm;
- z kołami obręczowanymi;
- z kołami elastycznymi.
W przypadku urządzeń nie objętych dyrektywą 2008/57/WE, niniejsza Norma Europejska może mieć zastosowanie z uwagą, że mogą być użyte różne wartości. Wszystkie wymiary w niniejszej Normie Europejskiej podane są w milimetrach (mm). Niezbędne jest opisanie w konkretnym dokumencie zadań do wykonania w celu utrzymania zestawów kołowych w granicach w nim określonych.
UWAGA Konkretne wartości i kryteria zdefiniowano w odpowiednim planie utrzymania.

* wymagane pola

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15313:2016-05 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- Wymagania eksploatacyjne dotyczące obsługi zestawów kołowych -- Utrzymanie zestawów kołowych pojazdów w eksploatacji i wyłączonych z eksploatacji
Data publikacji 23-05-2016
Liczba stron 115
Grupa cenowa XA
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 15313:2016 [IDT]
Dyrektywa 2008/57/EC
Zastępuje PN-EN 15313:2010 - wersja niemiecka, PN-EN 15313:2010 - wersja angielska
ICS 45.040