PN-EN 13979-1+A2:2011 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13979-1:2020-12 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Kolejnictwo -- Zestawy kołowe i wózki -- Koła monoblokowe -- Procedura dopuszczenia -- Część 1: Koła kute i walcowane

Zakres

Celem niniejszej normy jest określenie wymagań, jakie powinny spełniać koła monoblokowe zestawów tocznych w kolejowych pojazdach towarowych lub osobowych, aby mogły być stosowane w sieci europejskiej. Wymagania dotyczące kół zestawów napędnych lub kół z tłumikami hałasu mogą być zmienione lub uzupełnione. Do pojazdów lekkich i tramwajów mogą mieć zastosowanie inne normy lub dokumenty przyjęte przez klientów i dostawców. Niniejsza Norma Europejska dotyczy tylko kół nowego typu. Podane wymagania służą do oceny ważności wyboru typu w odniesieniu do przewidywanego zastosowania. Ocena spełnienia tych wymagań technicznych stanowi procedurę dopuszczenia. Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do kół kutych i walcowanych, dla których wymagania jakościowe określone zostały w EN 13262

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13979-1+A2:2011 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- Zestawy kołowe i wózki -- Koła monoblokowe -- Procedura dopuszczenia -- Część 1: Koła kute i walcowane
Data publikacji 09-08-2011
Data wycofania 28-12-2020
Liczba stron 50
Grupa cenowa T
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 13979-1:2003+A2:2011 [IDT]
Dyrektywa 2008/57/EC
Zastępuje PN-EN 13979-1+A1:2009 - wersja angielska
ICS 45.040, 45.060.01
Zastąpiona przez PN-EN 13979-1:2020-12 - wersja angielska