PN-EN 13979-1:2020-12 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Kolejnictwo -- Zestawy kołowe i wózki -- Koła monoblokowe -- Procedura zatwierdzenia technicznego -- Część 1: Koła kute i walcowane

Zakres

Celem niniejszego dokumentu jest określenie procedury oceny konstrukcji kutych i walcowanych kół monoblokowych (RST). Tę ocenę przeprowadza się przed oddaniem koła do eksploatacji. W niniejszym dokumencie szczegółowo opisano ocenę, którą należy wykonać w celu zastosowania kół w sieci europejskiej, która dodatkowo ma wymagania jakościowe zgodne z tymi określonymi w EN 13262. Ocena ta wymaga określenia warunków użytkowania dla koła i w niniejszej normie podano metodę określenia tych warunków.
Ocena konstrukcji obejmuje cztery aspekty:
– aspekt geometryczny: w celu umożliwienia zamiennego stosowania różnych rozwiązań dla tej samej aplikacji;
– aspekt termomechaniczny: w celu kontrolowania deformacji koła i zapewnienia, że hamowanie nie spowoduje pęknięcia koła;
– aspekt mechaniczny: w celu zapewnienia, że nie wystąpią żadne pęknięcia zmęczeniowe wewnątrz koła oraz trwałe odkształcenia przy wyjątkowym obciążeniu;
– aspekt akustyczny: w celu zapewnienia, że wybrane rozwiązanie jest tak dobre jak koło wzorcowe.
Niniejszy dokument nie obejmuje oceny piasty lub obręczy. Niniejszy dokument został sporządzony dla kół z niezasilanych zestawów kołowych z hamulcami klockowymi i ma zastosowanie w całości do kół tego typu. W przypadku kół, na których montowane są hamulce tarczowe lub kół zębatych, a nawet kół wyposażonych w urządzenia zmniejszające hałas, wymagania mogą zostać zmienione lub uzupełnione. W przypadku pojazdów kolei miejskiej można stosować inne normy lub inne dokumenty.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13979-1:2020-12 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- Zestawy kołowe i wózki -- Koła monoblokowe -- Procedura zatwierdzenia technicznego -- Część 1: Koła kute i walcowane
Data publikacji 28-12-2020
Liczba stron 63
Grupa cenowa V
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 13979-1:2020 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13979-1+A2:2011 - wersja angielska
ICS 45.040