PN-EN 13715+A1:2011 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13715:2020-12 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Kolejnictwo -- Zestawy kołowe i wózki -- Koła -- Zewnętrzne zarysy wieńców kół

Zakres

Podano definicję zarysu zewnętrznego koła składającego się z zarysu obrzeża koła i zarysu powierzchni tocznej koła. Określono sposób projektowania zarysu obrzeża koła oraz poszczególnych odcinków zarysu powierzchni tocznej koła. Podano wymiary i współrzędne punktów charakterystycznych dla zarysów obrzeża koła oraz dla trzech zarysów powierzchni tocznej koła:1/40, S1002 (zgodnego z kartą UIC 510-2) i EPS. Zmieniono Załącznik informacyjny ZA dotyczący powiązań niniejszej EN z zasadniczymi wymaganiami Dyrektywy 2008/57/WE z 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie, zastępującej Dyrektywy 96/48/WE w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości i 2001/16/WE w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych. Usunięto Załącznik ZB

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13715+A1:2011 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- Zestawy kołowe i wózki -- Koła -- Zewnętrzne zarysy wieńców kół
Data publikacji 27-01-2011
Data wycofania 28-12-2020
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 13715:2006+A1:2010 [IDT]
Dyrektywa 2008/57/EC
Zastępuje PN-EN 13715:2008 - wersja polska
ICS 45.040
Zastąpiona przez PN-EN 13715:2020-12 - wersja angielska