PN-EN 15302+A1:2011 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 15302:2022-03 - wersja angielska

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN
Kolejnictwo -- Metoda określania stożkowatości ekwiwalentnej

Zakres

Opisano zasady współdziałania koła z szyną w istotny sposób oddziałującego na własności biegowe pojazdu szynowego. Zgodnie z Kartą UIC 519 podano wytyczne do obliczeń oraz wzory obliczeń parametru stożkowatości ekwiwalentnej, umożliwiającego należną ocenę kontaktu koła z szyną w torze na prostej i w łukach o dużym promieniu. Podano przykłady określania stożkowatości ekwiwalentnej. Określono profile odniesienia i wyniki ich obliczeń oraz tolerancje stożkowatości. Zawarto wyniki obliczeń z uwzględnieniem błędów oraz wytyczne do stosowania błędów. Zmieniono informacyjny Załącznik ZA dotyczący powiązań niniejszej EN z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy 2008/57/WE z 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie, zastępującej dyrektywy 96/48/WE w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości i 2001/16/WE w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych

* wymagane pola

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15302+A1:2011 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- Metoda określania stożkowatości ekwiwalentnej
Data publikacji 11-03-2011
Data wycofania 23-03-2022
Liczba stron 124
Grupa cenowa XB
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 15302:2008+A1:2010 [IDT]
Dyrektywa 2008/57/EC
Zastępuje PN-EN 15302:2008 - wersja angielska
ICS 45.060.01, 17.040.20
Zastąpiona przez PN-EN 15302:2022-03 - wersja angielska