PN-EN 15877-2:2013-12 - wersja angielska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Kolejnictwo -- Znaki na pojazdach kolejowych -- Część 2: Znaki zewnętrzne na wagonach pasażerskich, pojazdach trakcyjnych, lokomotywach i na maszynach do prac torowych

Zakres

W niniejszej części Normy Europejskiej określono wymagane lub zalecane informacje umieszczane w znakach na wagonach pasażerskich, pojazdach trakcyjnych, lokomotywach i maszynach do utrzymania toru, dotyczące ich właściwości technicznych I eksploatacyjnych. Podano charakterystyki znakowania, wymagania dotyczące przedstawiania znaków, ich kształtu i umieszczania na pojeździe oraz ich treści. W stosownych przypadkach niektóre znaki opatrzono uwagą (uwagami).
Oznaczenia stanowiące informację do obsługi pasażerów nie są przedmiotem niniejszej normy.
Postanowienia niniejszej normy dotyczące znaków zewnętrznych na pojazdach podano zgodnie z:
• Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności;
• przepisami Umowy o Międzynarodowych Przewozach Kolejowych.
Oprócz znaków przedstawionych w niniejszej Normie Europejskiej mogą występować inne znaki i napisy mające zastosowanie do tych pojazdów, np. instrukcje i ostrzeżenia dotyczące określonych urządzeń stosowanych w pojeździe. Takie dodatkowe znaki nie są w sprzeczności z niniejszą normą, pod warunkiem, że z nią nie kolidują, nie powodują niejasności lub w inny sposób nie oddziałują na znaki podane w niniejszej normie.
Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do wszystkich kolejowych pojazdów trakcyjnych, wagonów pasażerskich, bagażowych i pocztowych oraz pojazdów przeznaczonych do włączenia do składu pociągów pasażerskich, lokomotyw i maszyn do utrzymania toru, eksploatowanych w ramach krajów członkowskich Unii Europejskiej i między nimi, krajów członkowskich Europejskiej Stefy Gospodarczej i Międzypaństwowej Organizacji Międzynarodowych Przewozów Koleją, jak również norma spełnia wymagania prawne stosowane wewnątrz tych instytucji.

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15877-2:2013-12 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- Znaki na pojazdach kolejowych -- Część 2: Znaki zewnętrzne na wagonach pasażerskich, pojazdach trakcyjnych, lokomotywach i na maszynach do prac torowych
Data publikacji 11-12-2013
Liczba stron 79
Grupa cenowa W
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 15877-2:2013 [IDT]
Dyrektywa 2008/57/EC
Zastępuje PN-K-02040-2:1996 - wersja polska, PN-K-02040-3:1996 - wersja polska, PN-K-02040-3:1996/Az1:1999 - wersja polska, PN-K-02040-4:1997 - wersja polska, PN-K-02040-4:1997/Az1:2002 - wersja polska, PN-K-02040-6:1996 - wersja polska, PN-K-02040-6:1996/Az1:2002 - wersja polska, PN-K-02040-7:1996 - wersja polska, PN-K-02040-7:1996/Az1:2000 - wersja polska, PN-K-02040-8:1996 - wersja polska, PN-K-02040-9:1996P,
ICS 45.060.20