PN-K-02041-7:1996 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 15877-2:2013-12 - wersja angielska

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN
Wagony osobowe i typu osobowego -- Napisy i znaki -- Znaki masy i liczby miejsc siedzących

Zakres

Podano pięć znaków umieszczanych na wagonach osobowych i typu osobowego, określających masę własną wagonu wraz z 50 procentowym zapasem wody, masę całkowitą, granicę ładowności i liczbę miejsc siedzących. Ustalono wzory, barwy, wykonanie i wymiary znaków oraz stosowanie i miejsca ich rozmieszczenia na wagonach

* wymagane pola

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-K-02041-7:1996 - wersja polska
Tytuł Wagony osobowe i typu osobowego -- Napisy i znaki -- Znaki masy i liczby miejsc siedzących
Data publikacji 25-11-1996
Data wycofania 11-12-2013
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
ICS 45.060.20
Zastąpiona przez PN-EN 15877-2:2013-12 - wersja angielska