PN-EN 1436:2000 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1436:2007 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Materiały do poziomego oznakowania dróg -- Wymagania dotyczące poziomych oznakowań dróg

Zakres

Podano definicje terminów, takich jak: współczynnik luminancji w świetle rozproszonym, powierzchniowy współczynnik odblasku, wartość wskaźnika szorstkości i czas użytkowania. Określono klasy wymagań dotyczące poziomego oznakowania dróg w odniesieniu do właściwości istotnych dla użytkownika drogi, takich jak widoczność w dzień, widoczność w nocy i szorstkość. Ustalono wymagania dotyczące współczynnika luminancji w świetle rozproszonym, powierzchniowego współczynnika odblasku nawierzchni w stanie suchym, mokrym i w czasie deszczu, współczynnika luminancji, współrzędnych chromatyczności oraz szorstkości oznakowania drogi. Dla każdej z tych właściwości podano odpowiednią metodę badania i stosowaną aparaturę

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1436:2000 - wersja polska
Tytuł Materiały do poziomego oznakowania dróg -- Wymagania dotyczące poziomych oznakowań dróg
Data publikacji 25-08-2000
Data wycofania 26-09-2007
Liczba stron 21
Grupa cenowa L
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 212, Budowy i Utrzymania Dróg
Wprowadza EN 1436:1997 [IDT]
ICS 93.080.30
Zastąpiona przez PN-EN 1436:2007 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 1436:2000/A1:2005P