PN-EN 1436:2007 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1436+A1:2008 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Materiały do poziomego oznakowania dróg -- Wymagania dotyczące poziomych oznakowań dróg

Zakres

Określono wymagania dotyczące białego i żółtego oznakowania dróg, wyrażone poprzez odbicie w świetle dziennym lub w oświetleniu ulicznym, odblask w świetle reflektorów samochodowych, barwę i szorstkość

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1436:2007 - wersja angielska
Tytuł Materiały do poziomego oznakowania dróg -- Wymagania dotyczące poziomych oznakowań dróg
Data publikacji 26-09-2007
Data wycofania 30-04-2009
Liczba stron 25
Grupa cenowa M
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 212, Budowy i Utrzymania Dróg
Wprowadza EN 1436:2007 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1436:2000 - wersja polska, PN-EN 1436:2000/A1:2005 - wersja polska
ICS 93.080.30
Zastąpiona przez PN-EN 1436+A1:2008 - wersja angielska, PN-EN 1436+A1:2008 - wersja niemiecka