PN-EN 1436:2018-02 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Materiały do poziomego oznakowania dróg -- Wymagania dotyczące poziomych oznakowań dróg dla użytkowników oraz metody badań

Zakres

Niniejsza Norma Europejska określa wymagania dotyczące białego i żółtego oznakowania dróg, wyrażone poprzez odbicie w świetle dziennym lub w oświetleniu ulicznym, odblask w świetle reflektorów samochodowych, barwę i szorstkość. ponadto norma podaje metody badań i warunki.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1436:2018-02 - wersja angielska
Tytuł Materiały do poziomego oznakowania dróg -- Wymagania dotyczące poziomych oznakowań dróg dla użytkowników oraz metody badań
Data publikacji 09-02-2018
Liczba stron 31
Grupa cenowa P
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 212, Budowy i Utrzymania Dróg
Wprowadza EN 1436:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1436+A1:2008 - wersja angielska, PN-EN 1436+A1:2008 - wersja niemiecka
ICS 93.080.30