PN-EN ISO 2811-1:2016-04 - wersja polska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Farby i lakiery -- Oznaczanie gęstości -- Część 1: Metoda piknometryczna

Zakres

W niniejszej części ISO 2811 ustalono metodę oznaczania gęstości farb, lakierów i podobnych produktów
za pomocą piknometru metalowego lub piknometru Gay-Lussaca.
Zastosowanie metody jest ograniczone do wyrobów o małej lub średniej lepkości w temperaturze badania. Do wyrobów o dużej lepkości można stosować piknometr Hubbarda (patrz ISO 3507).

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 2811-1:2016-04 - wersja polska
Tytuł Farby i lakiery -- Oznaczanie gęstości -- Część 1: Metoda piknometryczna
Data publikacji 07-12-2018
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 2811-1:2016 [IDT], ISO 2811-1:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 2811-1:2012 - wersja polska
ICS 87.040