PN-EN 1871:2021-03 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Materiały do poziomego oznakowania dróg -- Farby, termoplastyczne i zimne tworzywa sztuczne -- Właściwości fizyczne

Zakres

Niniejszy dokument obejmuje badanie właściwości fizycznych materiałów do znakowania dróg za pomocą metod laboratoryjnych. Produktami objętymi i wyszczególnionymi w niniejszym dokumencie są biała i żółta farba, termoplastyczne i zimne tworzywa sztuczne, z lub bez szklanych perełek wstępnych, do stosowania na stałe i / lub tymczasowe oznaczenia dróg na autostradach i innych obszarach wykorzystywanych przez ruch kołowy. Inne produkty i kolory przeznaczone do oznakowania dróg nie są zawarte w tym dokumencie. Nie wszystkie właściwości fizyczne wymienione w tym dokumencie muszą być określone.

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1871:2021-03 - wersja angielska
Tytuł Materiały do poziomego oznakowania dróg -- Farby, termoplastyczne i zimne tworzywa sztuczne -- Właściwości fizyczne
Data publikacji 29-03-2021
Liczba stron 45
Grupa cenowa S
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 212, Budowy i Utrzymania Dróg
Wprowadza EN 1871:2020 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1871:2003 - wersja polska, PN-EN 1871:2003/Ap1:2013-12 - wersja polska
ICS 93.080.20