PN-EN 1871:2003 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1871:2021-03 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Materiały do poziomego oznakowania dróg -- Właściwości fizyczne

Zakres

Określono właściwości fizyczne i metody badań materiałów stosowanych do poziomego oznakowania dróg: farb, mas termoplastycznych i chemoutwardzalnych jak również określono wymagania dotyczące badań laboratoryjnych

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 1871:2003/Ap1:2013-12P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1871:2003 - wersja polska
Tytuł Materiały do poziomego oznakowania dróg -- Właściwości fizyczne
Data publikacji 24-07-2003
Data wycofania 29-03-2021
Liczba stron 43
Grupa cenowa S
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 212, Budowy i Utrzymania Dróg
Wprowadza EN 1871:2000 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1871:2002 - wersja angielska
ICS 93.080.30
Zastąpiona przez PN-EN 1871:2021-03 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 1871:2003/Ap1:2013-12P