PN-K-91045:1992/Az2:1998 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-K-91045:2002 - wersja polska

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN
Tabor kolejowy -- Zestawy kołowe -- Wymagania i badania

Zakres

Sprecyzowano sposób kontroli prawidłowości osadzenia pierścienia zaciskowego oraz uszczegółowiono zakres badań sprawdzających. Zmieniono miejsce pomiaru odległości L przy sprawdzaniu dopuszczalnych odchyłek zestawów kołowych. Ograniczono zakres malowania obręczy zgodnie z RIV p. 35.16

* wymagane pola

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-K-91045:1992/Az2:1998 - wersja polska
Tytuł Tabor kolejowy -- Zestawy kołowe -- Wymagania i badania
Data publikacji 18-02-1998
Data wycofania 27-12-2002
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
ICS 45.060.01
Zastąpiona przez PN-K-91045:2002 - wersja polska