PN-K-91045:2002 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Tabor kolejowy -- Zestawy kołowe -- Wymagania i metody badań

Zakres

Podano wymagania i metody badań zestawów kołowych poszerzone o osadzanie na osi zestawów kół zębatych, piast tarcz hamulcowych oraz określono osadzanie na gorąco kół i kół zębatych oraz piast tarcz hamulcowych. W załączniku A (normatywnym) poszerzono wymagania dotyczące sposobu wyważania o wyważanie kół zębatych i tarcz hamulcowych

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-K-91045:2002P ERRATA

Informacje dodatkowe

Numer PN-K-91045:2002 - wersja polska
Tytuł Tabor kolejowy -- Zestawy kołowe -- Wymagania i metody badań
Data publikacji 27-12-2002
Data wycofania 01-08-2018
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Zastępuje PN-K-91045:1992 - wersja polska, PN-K-91045:1992/Az1:1996 - wersja polska, PN-K-91045:1992/Az2:1998 - wersja polska
ICS 45.060.01