PN-EN 60704-2-6:2013-04 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego -- Procedura badania hałasu -- Część 2-6: Wymagania szczegółowe dotyczące suszarek bębnowych

Zakres

Niniejszy rozdział Części 1 ma zastosowanie z wyjątkiem następującego. 1.1 Zakres normy 1.1.1 Postanowienia ogólne Uzupełnienie: Niniejsze wymagania szczegółowe mają zastosowanie do elektrycznych jednofunkcyjnych suszarek bębnowych do użytku domowego i podobnego przeznaczonych do ustawienia na podłodze przy ścianie, do wbudowania lub umieszczenia pod ladą, blatem kuchennym lub pod zlewozmywakiem, do zamontowania na ścianie lub na blacie. Dla celów niniejszej normy, pralko-suszarki obsługiwane jako suszarki, uważane są za suszarki bębnowe. UWAGA 101 Odnośnie funkcji prania, patrz IEC 60704-2-4. Niniejsza norma dotyczy również suszarek bębnowych zasilanych gazem. 1.1.2 Rodzaje hałasu Zastąpienie: Metody określone w ISO 3743-1, ISO 3743-2 oraz ISO 3744 mogą być stosowane do pomiaru hałasu emitowanego przez suszarki bębnowe 1.1.3 Wymiary urządzenia Zastąpienie: Metoda określona w ISO 3744 dotyczy źródeł hałasu o dowolnych wymiarach. Przy stosowaniu ISO 3743-1 i ISO 3743-2, zalecane jest zwrócenie uwagi, aby maksymalny wymiar badanego urządzenia spełniał wymagania określone w 1.3 ISO 3743-1 i ISO 3743-2. 1.2 Przedmiot normy Uzupełnienie: Wymagania dotyczące deklaracji wartości emisji hałasu nie należą do zakresu niniejszej normy. UWAGA 101 Do wyznaczania i weryfikowania wartości emisji hałasu deklarowanych w specyfikacji wyrobu, patrz IEC 60704-3. 1.3 Niepewność pomiaru Zastąpienie: Szacowane wartości odchyleń standardowych poziomów mocy akustycznej, określonych zgodnie z niniejszą normą, wg Tablicy 101 - Standardowe odchylenia poziomów mocy akustycznej Uzupełnienie: 1.101 Odchylenia standardowe dla deklaracji i weryfikacji W celu określenia i zweryfikowania zadeklarowanych wartości emisji hałasu zgodnie z IEC 60704-3, stosuje się wartości wskazane w Tablicy 102 - Odchylenia standardowe dla deklaracji i weryfikacji

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60704-2-6:2013-04 - wersja angielska
Tytuł Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego -- Procedura badania hałasu -- Część 2-6: Wymagania szczegółowe dotyczące suszarek bębnowych
Data publikacji 17-04-2013
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 63, Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
Wprowadza EN 60704-2-6:2012 [IDT], IEC 60704-2-6:2012 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60704-2-6:2005 - wersja angielska
ICS 17.140.20, 97.060