PN-EN 60704-2-14:2013-10 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego -- Procedura badania hałasu -- Część 2-14: Wymagania szczegółowe dotyczące chłodziarek, urządzeń do przechowywania zamrożonej żywności i zamrażarek

Zakres

1 Zakres i przedmiot normy Niniejszy rozdział Części 1 ma zastosowanie z następującymi wyjątkami: 1.1 Zakres 1.1.1 Postanowienia ogólne Uzupełnienie: Niniejsze wymagania szczegółowe dotyczą chłodziarek, urządzeń do przechowywania zamrożonej żywności oraz zamrażarek (z wyposażeniem) do użytku domowego i podobnego, zasilanych z sieci lub akumulatorów. 1.1.2 Rodzaje hałasu Zastąpienie: Metody określone w ISO 3743-1, ISO 3743-2 i ISO 3744 mogą być stosowane do pomiarów hałasu emitowanego przez chłodziarki, urządzenia do przechowywania zamrożonej żywności oraz zamrażarki. 1.1.3 Wymiary źródła Zastąpienie: Metoda określona w ISO 3744 ma zastosowanie do źródeł hałasu o dowolnych wymiarach. Przy stosowaniu ISO 3743-1 i ISO 3743-2, zaleca się zwrócenie uwagi na to, żeby maksymalny wymiar chłodziarki, urządzenia do przechowywania zamrożonej żywności lub zamrażarki poddanej badaniu spełniał wymagania określone w 1.3, ISO 3743-1 i ISO 3743-2. 1.2 Przedmiot normy Uzupełnienie: Opisane metody są określone do zastosowań bez obecności operatora. Wymagania dotyczące deklaracji wartości emisji hałasu nie są uwzględnione w zakresie niniejszej normy. UWAGA 101 Do określania i weryfikacji wartości emisji hałasu deklarowanych w specyfikacjach wyrobu, patrz IEC 60704-3. 1.3 Niepewność pomiaru Zastąpienie: Szacowane wartości standardowych odchyleń poziomów mocy akustycznej wyznaczonych zgodnie z niniejszą normą są: Tablica 101 - Odchylenia standardowe poziomów mocy akustycznej. Uzupełnienie: 1.101 Odchylenie standardowe dotyczące deklaracji i weryfikacji Do celów określania i weryfikacji deklarowanych wartości emisji hałasu zgodnie z IEC 60704-3, stosuje się następujące wartości: Tablica 102 - Odchylenia standardowe dotyczące deklaracji i weryfikacji

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60704-2-14:2013-10 - wersja angielska
Tytuł Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego -- Procedura badania hałasu -- Część 2-14: Wymagania szczegółowe dotyczące chłodziarek, urządzeń do przechowywania zamrożonej żywności i zamrażarek
Data publikacji 08-10-2013
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 63, Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
Wprowadza EN 60704-2-14:2013 [IDT], IEC 60704-2-14:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN 28960:2011 - wersja angielska
ICS 17.140.20, 97.040.30
Elementy dodatkowe PN-EN 60704-2-14:2013-10/A11:2015-03E, PN-EN 60704-2-14:2013-10/A1:2019-06E