PN-EN 28960:2011 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60704-2-14:2013-10 - wersja angielska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Chłodziarki, urządzenia do przechowywania zamrożonej żywności, zamrażarki do domowego i podobnego użytku -- Pomiary hałasu emitowanego do powietrza

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono metody pomiaru hałasu emitowanego do powietrza przez elektryczne chłodziarki, urządzenia do przechowywania zamrożonej żywności, zamrażarki do żywności i ich zestawy przeznaczone do domowego i podobnego użytku, zasilane z sieci elektrycznej lub baterii. Niniejsza Norma Międzynarodowa nie ma zastosowania do urządzeń, wyposażenia lub maszyn przeznaczonych wyłącznie dla potrzeb przemysłu, handlu i gastronomi. Niniejsza Norma Międzynarodowa dotyczy obiektywnych metod technicznych (metoda techniczna, kategoria 2 wg ISO 2204) wyznaczania poziomów mocy akustycznej, Lw, wyrażonej w dB w odniesieniu do mocy akustycznej 1 pW rozchodzącego się w powietrzu hałasu, w granicach podanego zakresu częstotliwości i podanych warunków pracy urządzenia podlegającego pomiarowi. Zakres częstotliwości obejmuje pasma oktawowe pomiędzy 125 Hz i 8000 Hz (ten przedział, z powodów praktycznych, jest węższy niż zakres częstotliwości dźwięku słyszalnego). Stosowane są następujące poziomy mocy akustycznej: - poziom mocy akustycznej wg charakterystyki A, Lwa, i - poziom mocy akustycznej w pasmie oktawowym LWOct. W zasadzie, opisane metody odnoszą się do urządzeń działających bez obecności obsługi. Pomiary hałasu są dokonywane przy działającej sprężarce. Wymagania dotyczące niedokładności pomiarów emitowanego hałasu nie są przedmiotem niniejszej Normy Międzynarodowej. Niniejsza Norma Międzynarodowa nie obejmuje metod określania poziomów mocy akustycznej z wyższą dokładnością (metoda dokładna, kategoria 1 wg ISO 2204), podanych, dla przykładu w ISO 3741, ISO 3742 oraz ISO 3745; mogą być one stosowane, gdy jest dostępna odpowiednia aparatura pomiarowa i istnieją odpowiednie warunki do przeprowadzenia badań

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 28960:2011 - wersja angielska
Tytuł Chłodziarki, urządzenia do przechowywania zamrożonej żywności, zamrażarki do domowego i podobnego użytku -- Pomiary hałasu emitowanego do powietrza
Data publikacji 05-08-2011
Data wycofania 08-10-2013
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 5, Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
Wprowadza EN 28960:1993 [IDT], ISO 8960:1991 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 8960:1994 - wersja polska, PN-ISO 8960:1994/Ap1:1999 - wersja polska
ICS 17.140.20, 97.040.30
Zastąpiona przez PN-EN 60704-2-14:2013-10 - wersja angielska