PN-EN 60704-2-10:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego -- Procedura badania hałasu -- Część 2-10: Wymagania szczegółowe dla elektrycznych kuchni, piekarników, opiekaczy, kuchenek mikrofalowych i urządzeń kombinowanych

Zakres

Niniejszy rozdział Części 1 ma zastosowanie z wyjątkiem następującego: 1.1 Zakres normy 1.1.1 Postanowienia ogólne Uzupełnienie: Niniejsze wymagania szczegółowe dotyczą elektrycznych kuchni, piekarników, opiekaczy, kuchenek mikrofalowych i urządzeń kombinowanych do użytku domowego i podobnego UWAGA 101 Niniejsze wymagania szczegółowe nie dotyczą płyt kuchennych ze względu na brak znormalizowanych obciążeń reprezentatywnych dla normalnego użytku i zapewniających odpowiednią powtarzalność badań. Dla takich zastosowań, obciążenie i warunki użytkowania podlegają uzgodnieniu. Niniejsza norma nie dotyczy urządzeń lub części urządzeń zasilanych gazem. 1.1.2 Rodzaje hałasu Zastąpienie: Metody określone w ISO 3743-1, ISO 3743-2 i ISO 3744 mogą być stosowane do pomiaru hałasu emitowanego przez elektryczne kuchnie, piekarniki, opiekacze, kuchenki mikrofalowe i urządzenia kombinowane. 1.1.3 Wymiary urządzenia Zastąpienie: Metoda określona w ISO 3744 dotyczy źródeł hałasu o dowolnych wymiarach. Przy stosowaniu ISO 3743-1 i ISO 3743-2, zalecane jest zwrócenie uwagi, aby maksymalny wymiar badanego urządzenia spełniał wymagania określone w 1.3 ISO 3743-1:1994 i ISO 3743-2:1994. 1.2 Przedmiot normy Uzupełnienie: Opisane metody są określone dla urządzeń, przy których operator nie jest obecny. Wymagania dotyczące deklaracji wartości emisji hałasu nie należą do zakresu niniejszej normy. UWAGA 101 Do wyznaczania i weryfikowania wartości emisji hałasu deklarowanych w specyfikacji wyrobu, patrz IEC 60704-3. 1.3 Niepewność pomiaru Zastąpienie: Szacowane wartości odchyleń standardowych poziomów mocy akustycznej, określonych zgodnie z niniejszą normą, są następujące: Tablica 101 - Standardowe odchylenia poziomów mocy akustycznej 1.101 Odchylenia standardowe dla deklaracji i weryfikacji W celu określenia i zweryfikowania zadeklarowanych wartości emisji hałasu zgodnie z IEC 60704-3, stosowane są następujące wartości: Tablica 102 - Odchylenia standardowe dla deklaracji i weryfikacji

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60704-2-10:2012 - wersja angielska
Tytuł Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego -- Procedura badania hałasu -- Część 2-10: Wymagania szczegółowe dla elektrycznych kuchni, piekarników, opiekaczy, kuchenek mikrofalowych i urządzeń kombinowanych
Data publikacji 23-02-2012
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 63, Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
Wprowadza EN 60704-2-10:2011 [IDT], IEC 60704-2-10:2011 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60704-2-10:2005 - wersja angielska
ICS 17.140.20, 97.040.20