PN-EN 60704-2-4:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego -- Procedura badania hałasu -- Część 2-4: Wymagania szczegółowe dotyczące pralek i wirówek do bielizny

Zakres

Niniejszy rozdział Części 1 ma zastosowanie z wyjątkiem następującego: 1.1 Zakres normy 1.1.1 Postanowienia ogólne Uzupełnienie: Niniejsze wymagania szczegółowe dotyczą elektrycznych pralek jednofunkcyjnych i przyrządów łączących funkcję prania i wirowania do użytku domowego i podobnego oraz wirówek do bielizny do użytku domowego i podobnego. UWAGA 101 Odnośnie funkcji suszenia, patrz IEC 60704-2-6. 1.1.2 Rodzaje hałasu Zastąpienie: Metody określone w ISO 3743-1, ISO 3743-2 i ISO 3744 mogą być stosowane do pomiaru hałasu emitowanego przez pralki i wirówki do bielizny. 1.1.3 Wymiary przyrządu Zastąpienie: Metoda określona w ISO 3744 ma zastosowanie do źródeł hałasu o dowolnych wymiarach. Podczas stosowania ISO 3743-1 i ISO 3743-2, zaleca się zwrócić uwagę, aby maksymalny wymiar badanej pralki lub wirówki do bielizny spełniał wymagania określone w ISO 3743-1 i ISO 3743-2, 1.3. 1.2 Przedmiot normy Uzupełnienie: Wymagania dotyczące deklaracji wartości emisji hałasu nie należą do zakresu niniejszej normy. UWAGA 101 Odnośnie wyznaczania i weryfikowania wartości emisji hałasu deklarowanych w specyfikacjach wyrobów, patrz IEC 60704-3. 1.3 Niepewność pomiaru Zastąpienie: Szacowane wartości standardowych odchyleń poziomów mocy akustycznej dla pralek, wyznaczone zgodnie z niniejszą normą, są podane w Tablicy 101. Szacowane wartości standardowych odchyleń poziomów mocy akustycznej dla wirówek do bielizny, wyznaczone zgodnie z niniejszą normą, są podane w Tablicy 102. 1.101 Odchylenie standardowe dotyczące deklaracji i weryfikacji. Do wyznaczania i weryfikowania deklarowanych wartości emisji hałasu dla pralek zgodnie z ISO 60704-2, mają zastosowanie wartości podane w Tablicy 103. Do wyznaczania i weryfikowania deklarowanych wartości emisji hałasu dla wirówek do bielizny zgodnie z ISO 60704-3, mają zastosowanie wartości podane w Tablicy 104

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60704-2-4:2012 - wersja angielska
Tytuł Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego -- Procedura badania hałasu -- Część 2-4: Wymagania szczegółowe dotyczące pralek i wirówek do bielizny
Data publikacji 02-07-2012
Liczba stron 21
Grupa cenowa L
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 63, Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
Wprowadza EN 60704-2-4:2012 [IDT], IEC 60704-2-4:2011 [MOD]
Zastępuje PN-EN 60704-2-4:2004 - wersja polska
ICS 17.140.20, 97.060
Elementy dodatkowe PN-EN 60704-2-4:2012/A11:2020-12E