PN-EN 60601-2-37:2008/A1:2015-10 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-37: Wymagania szczegółowe dotyczące podstawowego bezpieczeństwa i zasadniczych parametrów funkcjonalnych ultradźwiękowych urządzeń diagnostycznych i monitorujących

Zakres

.Niniejsza Zmiana 1 do IEC 60601-2-37:2007 Ed.2 odnosi się do:
1) technicznych zmian zaproponowanych przez Narodowe Komitety jako rezultat 4 lat praktycznego użytkowania normy,
2) technicznych i edycyjnych zmian wynikających z poprawionej normy ogólnej IEC 60601-1:2005 i IEC 60601-1:2005/AMD1:2012, i jej norm uzupełniających
IEC 60601-1-xx, oraz
3) technicznych zmian będących rezultatem aktualizacji powołań normatywnych.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60601-2-37:2008/A1:2015-10 - wersja angielska
Tytuł Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-37: Wymagania szczegółowe dotyczące podstawowego bezpieczeństwa i zasadniczych parametrów funkcjonalnych ultradźwiękowych urządzeń diagnostycznych i monitorujących
Data publikacji 07-10-2015
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 67, Elektrycznej Aparatury Medycznej
Wprowadza EN 60601-2-37:2008/A1:2015 [IDT], IEC 60601-2-37:2007/AMD1:2015 [IDT]
ICS 11.040.55, 17.140.50