PN-EN 60601-2-37:2008 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-37: Wymagania szczegółowe dotyczące podstawowego bezpieczeństwa i zasadniczych parametrów funkcjonalnych ultradźwiękowych urządzeń diagnostycznych i monitorujących

Zakres

Ustalono szczegółowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa i zasadniczych parametrów ultradźwiękowych urządzeń medycznych służących do diagnostyki i monitorowania, będące wymaganiami dodatkowymi do wymagań według normy ogólnej

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60601-2-37:2008 - wersja angielska
Tytuł Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-37: Wymagania szczegółowe dotyczące podstawowego bezpieczeństwa i zasadniczych parametrów funkcjonalnych ultradźwiękowych urządzeń diagnostycznych i monitorujących
Data publikacji 30-04-2008
Liczba stron 48
Grupa cenowa T
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 67, Elektrycznej Aparatury Medycznej
Wprowadza EN 60601-2-37:2008 [IDT], IEC 60601-2-37:2007 [IDT]
Dyrektywa 93/42/EEC
Zastępuje PN-EN 60601-2-37:2007 - wersja polska
ICS 11.040.55, 17.140.50
Elementy dodatkowe PN-EN 60601-2-37:2008/A1:2015-10E, PN-EN 60601-2-37:2008/A11:2011E