PN-EN 60601-2-37:2007 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60601-2-37:2008 - wersja angielska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-37: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa medycznych ultradźwiękowych urządzeń diagnostycznych i monitorujących

Zakres

Ustalono szczegółowe wymagania bezpieczeństwa ultradźwiękowych urządzeń diagnostycznych i ich aspektów, które bezpośrednio dotyczą bezpieczeństwa. Norma nie dotyczy ultradźwiękowych urządzeń terapeutycznych, jednak dotyczy urządzeń stosowanych do obrazowania struktury ciała za pomocą ultradźwięków w połączeniu z działaniem terapeutycznym

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60601-2-37:2007 - wersja polska
Tytuł Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-37: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa medycznych ultradźwiękowych urządzeń diagnostycznych i monitorujących
Data publikacji 22-08-2007
Data wycofania 01-10-2010
Liczba stron 75
Grupa cenowa W
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 67, Elektrycznej Aparatury Medycznej
Wprowadza EN 60601-2-37:2001 [IDT], EN 60601-2-37:2001/A1:2005 [IDT], EN 60601-2-37:2001/A2:2005 [IDT], IEC 60601-2-37:2001/AMD2:2005 [IDT], IEC 60601-2-37:2001/AMD1:2004 [IDT], IEC 60601-2-37:2001 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60601-2-37:2002/A1:2005 - wersja angielska, PN-EN 60601-2-37:2002/A2:2006 - wersja angielska, PN-EN 60601-2-37:2002 - wersja angielska
ICS 11.040.55, 17.140.50
Zastąpiona przez PN-EN 60601-2-37:2008 - wersja angielska