PN-EN ISO 3691-2:2016-04 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Wózki jezdniowe -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i sprawdzanie -- Część 2: Wózki jezdniowe napędzane ze zmiennym wysięgiem

Zakres

W niniejszej części ISO 3691 podano wymagania bezpieczeństwa i sposoby ich sprawdzania dla wózków jezdniowych napędzanych ze zmiennym wysięgiem oraz wózków ze zmiennym wysięgiem do przemieszczania kontenerów/podnośników zdefiniowanych w ISO 5053-1 (dalej nazywanych wózkami), wyposażonych w widły lub zintegrowane urządzenia do załadunków, do typowych zadań przemysłowych (np. widły i środki takie jak belki transferowe do przemieszczania kontenerów).
Norma nie dotyczy:
– terenowych wózków ze zmiennym wysięgiem,
– terenowych wózków ze zmiennym wysięgiem do przemieszczania kontenerów,
– maszyn zaprojektowanych głównie do robót ziemnych, (np. ładowarki i spycharki) nawet jeśli ich łyżki i lemiesze są wymieniane na widły,
– maszyn, na których ładunek może swobodnie kołysać się we wszystkich kierunkach.
W niniejszej części ISO 3691, widły i zintegrowane wyposażenie uważane są za część wózka, natomiast wyposażenia/sprzętu montowanego na karetce lub na widłach, które są wymieniane przez użytkownika nie traktuje się jako części wózka. Jednak wymagania dotyczące takiego wyposażenia podano również w tym dokumencie. Dodatkowe, w stosunku do postanowień tej części ISO 3691, regionalne wymagania podano w ISO/TS 3691-7 oraz ISO/TS 3691-8. Niniejsza część ISO 3691 odnosi się wszystkich istotnych zagrożeń, sytuacji niebezpiecznych lub zdarzeń niebezpiecznych, wymienionych w Załączniku B, za wyjątkiem następujących, dotyczących maszyn, które są użytkowane zgodnie z przeznaczeniem oraz w warunkach niewłaściwego użytkowania, które producent może przewidzieć.
Nie ustalono wymagań dotyczących zagrożeń, które mogą się pojawić:
– podczas budowy,
– w czasie użytkowania wózków na drogach publicznych,
– w czasie użytkowania wózków w atmosferach potencjalnie wybuchowych, lub
– w czasie podnoszenia osób.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN ISO 3691-2:2016-04/AC:2016-12E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 3691-2:2016-04 - wersja angielska
Tytuł Wózki jezdniowe -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i sprawdzanie -- Część 2: Wózki jezdniowe napędzane ze zmiennym wysięgiem
Data publikacji 12-04-2016
Liczba stron 56
Grupa cenowa U
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 248, Wózków Jezdniowych
Wprowadza EN ISO 3691-2:2016 [IDT], ISO 3691-2:2016 [IDT]
ICS 53.060
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 3691-2:2016-04/AC:2016-12E