PN-EN ISO 3691-1:2015-10 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Wózki jezdniowe -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i sprawdzanie -- Część 1: Wózki jezdniowe napędzane, z operatorem, wózki ze zmiennym wysięgiem i wózki platformowe do przewozu ładunków

Zakres

Niniejsza część normy ISO 3691 podaje wymagania bezpieczeństwa i środki do ich sprawdzenia dla następujących rodzajów wózków jezdniowych napędzanych (zwanych dalej wózkami), jak określono w normie ISO 5053:
a) wózki jezdniowe czołowe;
b) wózki podnośnikowe z masztem wewnętrznym nie obejmującym ładunku (z masztem lub karetką wysuwaną);
c) wózki podnośnikowe z masztem wewnętrznym obejmującym ładunek (z masztem stałym); d) wózki podnośnikowe widłowe z masztem wewnętrznym;
e) wysoko podnoszące wózki podnośnikowe platformowe z masztem wewnętrznym;
f) wózki podnośnikowe z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem do wysokości 1200 mm;
g) wózki podnośnikowe boczne (tylko z jednego boku);
h) wózki podnośnikowe czołowe boczne (obustronne) i wózki podnośnikowe czołowo-boczne;
i) wózki unoszące widłowe prowadzone;
j) wózki dwu- i wielokierunkowe;
k) wózki ciągnące o sile uciągu do 20 000 N włącznie;
l) wózki podnośnikowe czołowe terenowe;
m) wózki jezdniowe akumulatorowe, napędzane silnikiem wysokoprężnym, silnikiem benzynowym lub na gaz LPG (gaz ciekły).
UWAGA 1 Nie dotyczy wózków zasilanych CNG (sprężonym gazem ziemnym).
CNG oraz inne źródła zasilania uwzględnione zostaną w przyszłości przy opracowywaniu nowelizacji niniejszej części ISO 3691.
Dla wózków z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem do wysokości 1 200 mm i/lub wózków zaprojektowanych do jazy z ładunkiem podniesionym do wysokości powyżej 1 200 mm, niniejszą część ISO 3691 należy stosować łącznie z ISO 3691-3.
UWAGA 2 ISO 3691-3 nie ma zastosowania do wózków podnośnikowych z przeciwwagą lub wózków przeznaczonych przemieszczania kontenerów.
UWAGA 3 Niektóre wózki jezdniowe z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem do wysokości 1200 mm, mogą być wyposażone w dodatkowe urządzenia podnoszące, w celu podniesienia ładunku do maksymalnej wysokości 1 800 mm.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN ISO 3691-1:2015-10/AC:2016-07E

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Różnica w stosunku do PN-EN ISO 3691-1:2013-02E oraz PN-EN ISO 3691-1:2013-02/AC:2013-09E polega na dodaniu do treści normy Załącznika ZA.
Numer PN-EN ISO 3691-1:2015-10 - wersja angielska
Tytuł Wózki jezdniowe -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i sprawdzanie -- Część 1: Wózki jezdniowe napędzane, z operatorem, wózki ze zmiennym wysięgiem i wózki platformowe do przewozu ładunków
Data publikacji 21-10-2015
Liczba stron 60
Grupa cenowa U
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 248, Wózków Jezdniowych
Wprowadza EN ISO 3691-1:2015 [IDT], ISO 3691-1:2011 [IDT], ISO 3691-1:2011/Cor 1:2013 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN ISO 3691-1:2013-02/AC:2013-09 - wersja angielska, PN-EN ISO 3691-1:2013-02 - wersja angielska
ICS 53.060
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 3691-1:2015-10/AC:2016-07E, PN-EN ISO 3691-1:2015-10/A1:2020-10E