PN-T-45000-2:1998 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Uziemienia i wyrównywanie potencjałów w obiektach telekomunikacji, radiofonii i telewizji -- Wymagania i badania -- Systemy uziemiające w obiektach telekomunikacji przewodowej

Zakres

Określono rodzaje obiektów budowlanych telekomunikacji, których norma ta dotyczy. Ustalono wymagania konstrukcyjne, elektryczne i eksploatacyjne. Opracowano program badań, metody badań oraz zasady oceny wyników badań dotyczących zarówno elementów składowych, jak i całej sieci uziemiającej. Wymagania odnośnie sposobu rozprowadzania instalacji uziemiającej, wartości rezystancji uziomów i rezystancji wypadkowej całej sieci uziemiającej. Określono zasady uziemiania urządzeń w warunkach występowania różnego rodzaju zasilania elektrycznego i relacji układowo-sieciowych między uziemieniem funkcjonalnym i ochronnym, a także zalecenia dotyczące konstrukcji uziomów

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-T-45000-2:1998 - wersja polska
Tytuł Uziemienia i wyrównywanie potencjałów w obiektach telekomunikacji, radiofonii i telewizji -- Wymagania i badania -- Systemy uziemiające w obiektach telekomunikacji przewodowej
Data publikacji 07-01-1998
Data wycofania 27-10-2015
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
ICS 33.020, 33.060.20