PN-EN ISO 3691-6:2016-01 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 3691-6:2022-04 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Wózki jezdniowe -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i sprawdzanie -- Część 6: Wózki platformowe do przewozu ładunków i personelu

Zakres

W niniejszej części ISO 3691 podano wymagania bezpieczeństwa i sposoby ich weryfikacji dla samojezdnych platform przeznaczonych do przemieszczania ładunków wyłączając podnoszenie, jak określono w ISO 5053 i/lub platform osobowych, posiadających trzy lub więcej kół, o prędkości maksymalnej nieprzekraczającej 56 km/h i udźwigu nieprzekraczającym 5000 kg (dalej nazywane jako platformy lub wózki). Niniejsza część ISO 3691 ma zastosowane do wózków wyposażonych w platformę (która może być pochylana) w celu przemieszczania ładunku, lub w określoną ilość siedzisk w celu przewożenia pasażerów.
Norma nie dotyczy:
- pojazdów przeznaczonych głównie do robót ziemnych lub holowanych po drogach,
- wózków bez operatora,
- wózków golfowych,
- ciągników o sile uciągu do 20 000 N włącznie wyposażonych w platformę do przemieszczania ładunków.
Niniejsza część ISO 3691 odnosi się do wszystkich istotnych zagrożeń, sytuacji niebezpiecznych lub zdarzeń niebezpiecznych, wymienionych w Załączniku A, odpowiednio do określonych maszyn użytkowanych zgodnie z przeznaczeniem oraz w warunkach niewłaściwego użycia, które są możliwe do przewidzenia przez producenta. W normie nie ustanowiono wymagań dotyczących zagrożeń, które mogą wystąpić podczas użytkowania wózków na drogach publicznych lub podczas użytkowania atmosferach potencjalnie wybuchowych. Dodatkowe wymagania regionalne w stosunku do podanych w niniejszej części ISO 3691, są adresowane w ISO/TS 3691-7 i ISO/TS 3691-8.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN ISO 3691-6:2016-01/AC:2016-07E

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Różnica w stosunku do PN-EN ISO 3691-6:2013-12E oraz PN-EN ISO 3691-6:2013-12/AC:2014-04E polega na dodaniu do treści normy Załącznika ZA.
Numer PN-EN ISO 3691-6:2016-01 - wersja angielska
Tytuł Wózki jezdniowe -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i sprawdzanie -- Część 6: Wózki platformowe do przewozu ładunków i personelu
Data publikacji 05-01-2016
Data wycofania 01-04-2022
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 248, Wózków Jezdniowych
Wprowadza EN ISO 3691-6:2015 [IDT], ISO 3691-6:2013 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN ISO 3691-6:2013-12 - wersja angielska, PN-EN ISO 3691-6:2013-12/AC:2014-04 - wersja angielska
ICS 53.060
Zastąpiona przez PN-EN ISO 3691-6:2022-04 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 3691-6:2016-01/AC:2016-07E