PN-EN ISO 3691-6:2013-12 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 3691-6:2016-01 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Wózki jezdniowe -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i sprawdzanie -- Część 6: Obciążenie i personel transportowy

Zakres

W niniejszej części ISO 3691 podano wymagania bezpieczeństwa i środki do ich weryfikacji dla samojezdnych platform przeznaczonych do przemieszczania ładunków wyłączając podnoszenie, jak określono w ISO 5053 i/lub platform osobowych, posiadających trzy lub więcej kół, o prędkości maksymalnej nie przekraczającej 56 km/h i udźwigu nie przekraczającego 5000 kg (dalej nazywane jako platformy lub wózki).
Niniejsza część ISO 3691 ma zastosowane do wózków wyposażonych w platformę (która może być pochylana) w celu przemieszczania ładunku lub w określoną ilość siedzisk w celu przewożenia pasażerów.
Normy nie stosuje się do:
- pojazdów przeznaczonych głównie do robót ziemnych lub holowanych po drogach,
- wózków bez operatora,
- wózków golfowych,
- ciągników o sile uciągu do 20 000 N włącznie wyposażonych w platformę do przemieszczania ładunków.
Niniejsza część ISO 3691 odnosi się wszystkich istotnych zagrożeń, sytuacji niebezpiecznych lub zdarzeń niebezpiecznych, wymienionych w załączniku A, odpowiednio do określonych maszyn użytkowanych zgodnie z przeznaczeniem oraz w warunkach niewłaściwego użycia, które są możliwe do przewidzenia przez producenta.
Norma nie ustanawia wymagań dotyczących zagrożeń, które mogą wystąpić podczas użytkowania wózków na drogach publicznych lub podczas użytkowania atmosferach potencjalnie wybuchowych.
Dodatkowe wymagania regionalne w stosunku do podanych w niniejszej części ISO 3691, są adresowane w ISO/TS 3691-7 i ISO/TS 3691-8.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN ISO 3691-6:2013-12/AC:2014-04E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 3691-6:2013-12 - wersja angielska
Tytuł Wózki jezdniowe -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i sprawdzanie -- Część 6: Obciążenie i personel transportowy
Data publikacji 06-12-2013
Data wycofania 05-01-2016
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 248, Wózków Jezdniowych
Wprowadza EN ISO 3691-6:2013 [IDT], ISO 3691-6:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1726-1:2001/A1:2004 - wersja polska, PN-EN 1726-1:2001 - wersja polska
ICS 53.060
Zastąpiona przez PN-EN ISO 3691-6:2016-01 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 3691-6:2013-12/AC:2014-04E