PN-EN 14596:2005 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 14596:2018-10 - wersja angielska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Cysterny do transportu materiałów niebezpiecznych -- Wyposażenie eksploatacyjne cystern -- Awaryjny ciśnieniowy zawór nadmiarowy

Zakres

Określono wymagania funkcjonalne dla ciśnieniowego zaworu awaryjnego działania używanego do odprowadzania nadmiaru oparów z komór zbiornika przy wystąpieniu nadciśnienia. Podano wymiary znamionowe zaworu do obsługi cystern przeznaczonych do przewozu ciekłych produktów naftowych, w tym benzyny, i innych niebezpiecznych substancji klasy 3 według ADR (Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych), których ciśnienie par jest nie większe niż 110 kPa w temperaturze 50 stopni Celsjusza oraz takich, które nie zostały zakwalifikowane jako toksyczne lub powodujące korozję. Wskazano również badania niezbędne do sprawdzenia zgodności urządzenia z niniejszą normą

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14596:2005 - wersja angielska
Tytuł Cysterny do transportu materiałów niebezpiecznych -- Wyposażenie eksploatacyjne cystern -- Awaryjny ciśnieniowy zawór nadmiarowy
Data publikacji 15-06-2005
Data wycofania 05-10-2018
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 14596:2005 [IDT]
ICS 23.020.20, 13.300, 23.060.40
Zastąpiona przez PN-EN 14596:2018-10 - wersja angielska