PN-EN 14596:2018-10 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Cysterny do transportu towarów niebezpiecznych -- Wyposażenie eksploatacyjne cystern -- Awaryjny ciśnieniowy zawór nadmiarowy

Zakres

Niniejszy dokument dotyczy awaryjnego ciśnieniowego zaworu nadmiarowego. Określono w nim wymagania funkcjonalne i wymiary krytyczne awaryjnego ciśnieniowego zaworu nadmiarowego. Określono również badania niezbędne do sprawdzenia zgodności wyposażenia z niniejszym dokumentem. Wyposażenie eksploatacyjne opisane w niniejszej normie jest odpowiednie do stosowania z płynnymi produktami naftowymi i innymi substancjami niebezpiecznymi klasy 3 według ADR [2], których ciśnienie par jest nie większe niż 110 kPa w temperaturze 50 °C włącznie z benzyną i które nie zostały zakwalifikowane jako trujące lub żrące.

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14596:2018-10 - wersja angielska
Tytuł Cysterny do transportu towarów niebezpiecznych -- Wyposażenie eksploatacyjne cystern -- Awaryjny ciśnieniowy zawór nadmiarowy
Data publikacji 05-10-2018
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 14596:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14596:2005 - wersja angielska
ICS 23.020.20, 13.300, 23.060.40