PN-D-95017:1992 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN
Surowiec drzewny -- Drewno wielkowymiarowe iglaste -- Wspólne wymagania i badania

Zakres

Podano podział drewna w zależności od jakości i wymiarów na 4 klasy. Zawarto przykład oznaczenia. Ustalono wymagania dotyczące: wyrobu, jakości i pomiaru drewna. Przedstawiono zestawienie tabelaryczne wad lub cech drewna wraz z dopuszczalnym rozmiarem ich występowania. Określono metodę badania polegającą na oględzinach okiem nieuzbrojonym cech zewnętrznych drewna i pomiarze każdej sztuki drewna

* wymagane pola

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-D-95017:1992 - wersja polska
Tytuł Surowiec drzewny -- Drewno wielkowymiarowe iglaste -- Wspólne wymagania i badania
Data publikacji 29-12-1992
Data wycofania 14-11-2012
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 181, Gospodarki Leśnej
Zastępuje PN-D-95011:1974 - wersja polska, PN-D-95017:1989 - wersja polska
ICS 79.040