PN-D-95008:1992 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Surowiec drzewny -- Drewno wielkowymiarowe liściaste -- Wspólne wymagania i badania

Zakres

Podano podział drewna okrągłego na 4 klasy w zależności od jakości i wymiarów. Zawarto przykład oznaczenia. Ustalono wymagania dotyczące: wyrobu, jakości i pomiaru drewna. Przedstawiono zestawienie tabelaryczne wad lub cech drewna wraz z dopuszczalnym rozmiarem ich występowania. Określono metodę badania polegającą na oględzinach okiem nieuzbrojonym cech zewnętrznych drewna i pomiarze każdej sztuki drewna

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-D-95008:1992 - wersja polska
Tytuł Surowiec drzewny -- Drewno wielkowymiarowe liściaste -- Wspólne wymagania i badania
Data publikacji 29-12-1992
Data wycofania 14-11-2012
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 181, Gospodarki Leśnej
Zastępuje PN-D-95008:1974 - wersja polska
ICS 79.040