PN-D-95000:2002 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Surowiec drzewny -- Pomiar, obliczanie miąższości i cechowanie

Zakres

Przedstawiono sposób przygotowania surowca do pomiaru (okrzesywanie, przycięcie końców, wyrównanie napływów korzeniowych, korowanie). Opisano metody pomiaru surowca. Przedstawiono zasadę określania miąższości i cechowania

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-D-95000:2002 - wersja polska
Tytuł Surowiec drzewny -- Pomiar, obliczanie miąższości i cechowanie
Data publikacji 05-11-2002
Data wycofania 01-08-2018
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 181, Gospodarki Leśnej
Zastępuje PN-D-95000:1993/Az1:1998 - wersja polska, PN-D-95000:1993 - wersja polska, PN-D-95000:1993/Az2:2002 - wersja polska
ICS 79.040
Elementy dodatkowe PN-D-95000:2002/Az1:2005P