PN-D-95000:1993/Az2:2002 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-D-95000:2002 - wersja polska

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Surowiec drzewny -- Pomiar, obliczanie miąższości i cechowanie

Zakres

W niniejszym projekcie zmieniono tytuł w tablicy 7 oraz wszystkie jednostki miar podano w metrach

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-D-95000:1993/Az2:2002 - wersja polska
Tytuł Surowiec drzewny -- Pomiar, obliczanie miąższości i cechowanie
Data publikacji 01-03-2002
Data wycofania 05-11-2002
Liczba stron 1
Grupa cenowa A
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 181, Gospodarki Leśnej
ICS 79.040
Zastąpiona przez PN-D-95000:2002 - wersja polska