PN-EN 13450:2004 - wersja polska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Kruszywa na podsypkę kolejową

Zakres

Określono właściwości kruszyw przeznaczonych na podsypkę kolejową, uzyskiwanych w wyniku procesu naturalnego, przemysłowego lub z recyklingu materiałów, stosowanych do budowy toru kolejowego

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 13450:2004/AC:2004P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13450:2004 - wersja polska
Tytuł Kruszywa na podsypkę kolejową
Data publikacji 27-02-2004
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 108, Kruszyw i Kamienia Budowlanego
Wprowadza EN 13450:2002 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-B-11114:1996 - wersja polska
ICS 91.100.15
Elementy dodatkowe PN-EN 13450:2004/AC:2004P