PN-D-95000:2002/Az1:2005 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Surowiec drzewny -- Pomiar, obliczanie miąższości i cechowanie

Zakres

Dotyczy zaokrąglania wymiarów długości i średnicy

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-D-95000:2002/Az1:2005 - wersja polska
Tytuł Surowiec drzewny -- Pomiar, obliczanie miąższości i cechowanie
Data publikacji 16-11-2005
Data wycofania 01-08-2018
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 181, Gospodarki Leśnej
ICS 79.040