PN-D-02006:2000 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Surowiec drzewny -- Odbiorcza kontrola jakości według metody alternatywnej -- Terminy, definicje, metody badań

Zakres

Podano terminy i ich definicje stosowane w odbiorczej kontroli jakości surowca drzewnego. Określono metody badań dotyczące kontroli zgodności jakościowych cech z wymaganiami aktualnych Polskich Norm i międzynarodowych

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-D-02006:2000 - wersja polska
Tytuł Surowiec drzewny -- Odbiorcza kontrola jakości według metody alternatywnej -- Terminy, definicje, metody badań
Data publikacji 29-12-2000
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 181, Gospodarki Leśnej
ICS 01.040.79, 79.040