PN-D-02002:1993 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Surowiec drzewny -- Podział, terminologia i symbole

Zakres

Podano pojęcia i definicje (45). Przedstawiono podział według następujących kryteriów: rodzaj drewna, postać, kategoria grubości, kategoria długości, klasyfikacja jakościowo-wymiarowa i sortymenty, sposób pomiaru, klasy wymiarowe. Zawarto symbole surowca drzewnego. Podano nazwy w języku polskim i po łacinie.

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-D-02002:1993 - wersja polska
Tytuł Surowiec drzewny -- Podział, terminologia i symbole
Data publikacji 29-03-1993
Data wycofania 15-04-2003
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 181, Gospodarki Leśnej
Zastępuje PN-D-02002:1985 - wersja polska
ICS 01.040.79, 79.040