PN-D-95019:1991 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Surowiec drzewny -- Drewno małowymiarowe

Zakres

Norma dotyczy drewna okrągłego o średnicy dolnej do 7 cm, przeznaczonego do dalszego przerobu lub na opał. Podano podział drewna na 2 grupy w zależności od jakości i wymiarów. Zawarto przykład oznaczenia. Ustalono wymagania dotyczące: wyrobu, jakości drewna, badań

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-D-95019:1991 - wersja polska
Tytuł Surowiec drzewny -- Drewno małowymiarowe
Data publikacji 26-02-1991
Data wycofania 07-11-2011
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 181, Gospodarki Leśnej
ICS 79.040