PN-EN 14992:2010 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 14992+A1:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Prefabrykaty z betonu -- Elementy ścian

Zakres

Dotyczy ścian prefabrykowanych, wykonanych z betonu zwykłego lub lekkiego o strukturze zwartej. Mogą one spełniać (patrz 3.11) lub nie funkcje ścian zewnętrznych, spełniać lub nie funkcje elewacji (patrz 3.12) lub spełniać lub nie kombinację tych funkcji. Funkcjami ścian zewnętrznych mogą być: izolacja termiczna (patrz 3.11.1), izolacja akustyczna (patrz 3.11.2), kontrola higroskopijności (patrz 3.11.3) lub kombinacja tych funkcji. Ściany mogą być zwykłe, zbrojone lub sprężone. Mogą być nośne lub nie. Element ściany może pracować jako słup lub belka

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14992:2010 - wersja polska
Tytuł Prefabrykaty z betonu -- Elementy ścian
Data publikacji 14-01-2010
Data wycofania 08-08-2012
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 195, Prefabrykatów z Betonu
Wprowadza EN 14992:2007 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14992:2007 - wersja niemiecka, PN-EN 14992:2007 - wersja angielska
ICS 91.100.30
Zastąpiona przez PN-EN 14992+A1:2012 - wersja angielska