PN-EN 14992+A1:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Prefabrykaty z betonu -- Elementy ścian

Zakres

Niniejsza Norma Europejska dotyczy ścian prefabrykowanych, wykonanych z betonu zwykłego lub lekkiego o strukturze zwartej. Mogą być również stosowane betony zbrojone włóknami (stalowymi, polimerowymi lub innymi zawartymi w Normach Europejskich). Mogą one spełniać lub nie funkcje ścian zewnętrznych [patrz 3.11], spełniać lub nie funkcje elewacji (patrz 3.12) lub spełniać lub nie kombinację tych funkcji. Funkcjami ścian zewnętrznych mogą być: izolacja termiczna (patrz 3.11.1), izolacja akustyczna (patrz 3.11.2), kontrola higroskopijności (patrz 3.11.3) lub kombinacja tych funkcji. Ściany mogą być zwykłe, zbrojone lub sprężone. Mogą być nośne lub nie. Obejmuje ściany: pełne, zespolone, warstwowe, niejednorodne, okładziny. Element ściany może pracować jako słup lub belka

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14992+A1:2012 - wersja angielska
Tytuł Prefabrykaty z betonu -- Elementy ścian
Data publikacji 08-08-2012
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 195, Prefabrykatów z Betonu
Wprowadza EN 14992:2007+A1:2012 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 14992:2010 - wersja polska
ICS 91.060.10, 91.100.30