PN-EN 13369:2018-05 - wersja angielska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu

Zakres

Niniejszy dokument wskazuje wymagania, podstawowe kryteria realizacyjne oraz ocenę i weryfikację stałości właściwości użytkowych (AVCP) w zastosowaniu do niezbrojonych i zbrojonych i sprężonych wyrobów prefabrykowanych z betonu lekkiego, zwykłego lub ciężkiego zgodne z normą EN 206 z nieznaczną ilością zaabsorbowanego powietrza innego niż wprowadzone. Dotyczy betonów zawierających o innych, nie mechanicznych właściwościach (stalowe, polimerowe lub inne).
Nie dotyczy zbrojonych elementów prefabrykowanych z kruszywowych betonów lekkich o otwartej strukturze. Może być używany do opisu wyrobów nie objętych standaryzacją. Nie wszystkie wymienione wymagania niniejszej normy (Rozdział 4), odnoszą się do każdego wyrobu prefabrykowanego.
Jeżeli norma dla danego wyrobu już istnieje, to umiejscowiona jest przed niniejszą normą. Wyroby prefabrykowane objęte postanowieniami niniejszej normy produkowane są w warunkach fabrycznych dla budynków i obiektów budowlanych. Niniejszy dokument można wykorzystać w zastosowaniu do wyrobów wytwarzanych w warunkach poligonowych na placu budowy jeżeli operacje technologiczne są dobrze chronione przed niesprzyjającymi warunkami pogodowymi i nadzorowane odpowiednio do postanowień Rozdziału 6. Zasady obliczeń i projektowania wyrobów prefabrykowanych nie są objęte zakresem niniejszego dokumentu, podaje on jednak w odniesieniu do nie-sejsmicznych terytoriów, informacje na temat:
- wyboru częściowych współczynników bezpieczeństwa omówionych w kompetentnym Eurokodzie;
- definicji niektórych wymagań dotyczących wyrobów z betonu sprężonego.

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13369:2018-05 - wersja angielska
Tytuł Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu
Data publikacji 15-05-2018
Liczba stron 78
Grupa cenowa W
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 195, Prefabrykatów z Betonu
Wprowadza EN 13369:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13369:2013-09 - wersja angielska
ICS 91.100.30