PN-EN 15258:2009 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Prefabrykaty z betonu -- Elementy ścian oporowych

Zakres

Podano wymagania, podstawowe właściwości użytkowe oraz ocenę zgodności dla prefabrykowanych elementów wykonanych z żelbetu lub betonu zwykłego zgodnie z EN 1992-1-1:2004, stosowanych w konstrukcjach ścian oporowych. Wyroby objęte normą są przeznaczone do zastosowania jako: oparcie dla naturalnych skarp ziemnych i wykopów, nasypów drogowych, estakad, itp, przyczółków mostowych itd. Kilka przykładów elementów prefabrykowanych przedstawiono w załączniku informacyjnym B. Wyroby mogą być stosowane na terenach sejsmicznych pod warunkiem spełnienia właściwych do ich zastosowania wymagań. Norma nie obejmuje ścian oporowych dla zbiorników wodnych

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15258:2009 - wersja angielska
Tytuł Prefabrykaty z betonu -- Elementy ścian oporowych
Data publikacji 02-04-2009
Liczba stron 31
Grupa cenowa P
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 195, Prefabrykatów z Betonu
Wprowadza EN 15258:2008 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
ICS 91.100.30