PN-EN 13369:2013-09 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13369:2018-05 - wersja angielska

Bez VAT: 200,30  PLN Z VAT: 246,37  PLN
Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu

Zakres

Specyfikuje wymagania, podstawowe kryteria wykonawcze i zasady oceny zgodności prefabrykowanych wyrobów betonowych, żelbetowych i sprężonych wytwarzanych z betonów zagęszczonych, lekkich zwykłych oraz ciężkich (w stanie powietrzno-suchym o zakresach gęstości odpowiednio 800-2000 kg/m3, 2000-2600kg/m3 i powyżej 2600 kg/m3) nie zawierających innych frakcji gazowych niż pobrane z powietrza. Obejmuje swym zakresem wszystkie rodzaje wyrobów prefabrykowanych i może mieć zastosowanie jako materiał odniesienia przy korzystaniu z norm szczegółowych dla poszczególnych wyrobów. W przypadku norm szczegółowych występują w nich powołania na tą normę podstawową. Wyroby prefabrykowane, które są przedmiotem normy, przeznaczone są do stosowania w inżynierii lądowej, produkowane są przemysłowo wielkoseryjnie lub indywidualnie. Można stosować do wyrobów prefabrykowanych w wytwórniach poligonowych, na placach budów, jeżeli sposób produkcji chroni te wyroby przed niekorzystnymi wpływami klimatycznymi a proces produkcyjny jest kontrolowany zgodnie z postanowieniami paragrafu 6

* wymagane pola

Bez VAT: 200,30  PLN Z VAT: 246,37  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 30-04-2021 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer normy PN-EN 13369:2013-09 - wersja angielska
Tytuł Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu
Data publikacji 16-09-2013
Data wycofania 15-05-2018
Liczba stron 77
Grupa cenowa W
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 195, Prefabrykatów z Betonu
Wprowadza EN 13369:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13369:2005/AC:2008 - wersja polska, PN-EN 13369:2005/A1:2008 - wersja polska, PN-EN 13369:2005 - wersja polska
ICS 91.100.30
Zastąpiona przez PN-EN 13369:2018-05 - wersja angielska