PN-EN 13369:2005 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13369:2013-09 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu

Zakres

Określono wspólne, ogólne wymagania dotyczące różnych prefabrykatów z betonu. Podano terminologię, wymagania, podstawowe kryteria dotyczące właściwości użytkowych, tolerancje, metody badań oraz ocenę zgodności. Dotyczy betonu o gęstości w stanie suchym równej 800 kg/m3 lub większej

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 13369:2005/AC:2007P
View FilePN-EN 13369:2005/AC:2008P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13369:2005 - wersja polska
Tytuł Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu
Data publikacji 26-10-2005
Data wycofania 16-09-2013
Liczba stron 66
Grupa cenowa V
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 195, Prefabrykatów z Betonu
Wprowadza EN 13369:2004 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13369:2004 - wersja polska
ICS 91.100.30
Zastąpiona przez PN-EN 13369:2013-09 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 13369:2005/A1:2008P, PN-EN 13369:2005/A1:2006E, PN-EN 13369:2005/AC:2007P, PN-EN 13369:2005/AC:2008P, PN-EN 13369:2005/A1:2006D