PN-EN 13369:2004 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13369:2005 - wersja polska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Wspólne wymagania dla prefabrykatów betonowych

Zakres

Określono wspólne, ogólne wymagania dotyczące różnych prefabrykatów betonowych. Podano terminologię, wymagania, podstawowe kryteria dotyczące właściwości użytkowych, tolerancje, metody badań oraz ocenę zgodności. Normę stosuje się do betonu o gęstości w stanie suchym równej lub wiekszej niż 800 kg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13369:2004 - wersja polska
Tytuł Wspólne wymagania dla prefabrykatów betonowych
Data publikacji 23-01-2004
Data wycofania 26-10-2005
Liczba stron 63
Grupa cenowa V
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 195, Prefabrykatów z Betonu
Wprowadza EN 13369:2001 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13369:2002 - wersja angielska
ICS 91.100.30
Zastąpiona przez PN-EN 13369:2005 - wersja polska