PN-EN 13225:2006 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13225:2013-09 - wersja angielska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Prefabrykaty z betonu -- Prętowe elementy konstrukcyjne

Zakres

Określono wymagania, podstawowe kryteria dotyczące właściwości użytkowych i ocenę zgodności prefabrykowanych elementów prętowych (takich jak słupy, belki i elementy ramowe) wykonanych z betonu zwykłego zbrojonego lub sprężonego, stosowanych do wykonywania budynków i innych budowli inżynierskich z wyjątkiem mostów. Podano terminologię, kryteria dotyczące właściwości użytkowych, tolerancje, istotne właściwości fizyczne, metody badań oraz aspekty związane z transportem i montażem

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 13225:2006/AC:2007P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13225:2006 - wersja polska
Tytuł Prefabrykaty z betonu -- Prętowe elementy konstrukcyjne
Data publikacji 11-04-2006
Data wycofania 16-09-2013
Liczba stron 33
Grupa cenowa Q
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 195, Prefabrykatów z Betonu
Wprowadza EN 13225:2004 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13225:2005 - wersja angielska
ICS 91.100.30
Zastąpiona przez PN-EN 13225:2013-09 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 13225:2006/AC:2007P