PN-EN 60811-408:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 408: Badania różne -- Długotrwała próba stabilności polietylenu i polipropylenu

Zakres

Badanie jest konieczne do ustalenia czy jakość elementów kabla będzie wystarczająca w całym spodziewanym okresie jego eksploatacji. Próba ma zastosowanie wyłącznie do do kabli telekomunikacyjnych z żyłami miedzianymi. Badanie prowadzone jest w następujących warunkach: w temperaturze 100 °C przez 42 dni albo w temperaturze 105 °C przez 42 dni

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60811-408:2012 - wersja angielska
Tytuł Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 408: Badania różne -- Długotrwała próba stabilności polietylenu i polipropylenu
Data publikacji 01-10-2012
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza EN 60811-408:2012 [IDT], IEC 60811-408:2012 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 60811-4-2:2006 - wersja polska
ICS 29.060.20, 29.035.01