PN-EN 60811-510:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 510: Badania mechaniczne -- Metody badań polietylenu i polipropylenu -- Próba nawijania po starzeniu cieplnym w powietrzu

Zakres

Badanie dotyczy izolacji poliolefinowych żył kabli niewypełnionych oraz suchej izolacji żył kabli z wypełnieniem, w których grubość izolacji nie przekracza 0,8 mm. Badanie należy przeprowadzić co najmniej 16 h po wytłoczeniu lub usieciowaniu. Po starzeniu w komorze próbki należy poddać próbie nawijania

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60811-510:2012 - wersja angielska
Tytuł Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 510: Badania mechaniczne -- Metody badań polietylenu i polipropylenu -- Próba nawijania po starzeniu cieplnym w powietrzu
Data publikacji 01-10-2012
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza EN 60811-510:2012 [IDT], IEC 60811-510:2012 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 60811-4-1:2006 - wersja polska
ICS 29.060.20, 29.035.01